Praktinių derybų klaidos ir sėkmės faktoriai. Pasiruošimo deryboms planai. Tikslų formavimas. Kainos  ir kitų derybų verčių skaičiavimai. Informacijos kanalai ir įtaka derybų tikslams.

Derybų scenarijaus rengimas. Pagrindinės derybų stadijos ir metodai kiekvienam žingsniui. Asmeninių savybių ugdymo pratimai derybų efektyvumui.

Oponento įtraukimas į derybas. Klausimų formulavimo metodai ir apklausų schemos. Įtikinamas kalbėjimas. Argumentavimo metodai. Atsakinėjimas į nepatogius klausimus.

Oponento abejonių ir nuogąstavimų diagnozavimas. Pagrindiniai prieštaravimų tipai ir priežastys. Savalaikės ir efektyvios taktikos į klientų prieštaravimus. Derybinis aikido. Reakcijos į asmeninius antpuolius. Oponento jėgos panaudojimas prieš jį patį.

Derybų komunikaciniai įrankiai. Argumentavimo taisyklės ir metodai. Kaip paveikti skirtingus derybų partnerius. Kaip nustatyti kokio tipo yra mano derybų parneris.

Sudėtingų derybinių situacijų valdymas. Reakcijos į asmeninius antpuolius. Oponento jėgos panaudojimas prieš jį patį. Efektyviausi metodai: „Broniaus metodas“, „Raidė A“, „Profesionalo patarimas“.

Asmeninės derybininkų savybės. Įvaizdžio formavimo technikos. Proto ir kūno sąsaja. Derybininko kūno kalba. Teigiamą požiūrį formuojantys gestai. Negatyvūs įpročiai ir jų eliminavimas. Gestų panaudojimo galia ir efektyvūs triukai.

EQ derybose. Emocijų atpažinimas ir suvokimas. Ką nori man pasakyti mano emocijos. Emocijų valdymas derybų metu. Pagrindiniai metodai suvaldyti oponento ir savo emocijas.

Dėstymo metodai: Grupinis darbas. Praktinės užduotys. Kūrybinės interaktyvios užduotys komandose. Situacijų analizė ir sprendimai.

Įžvalgos ir rekomendacijos:

Kiekvieną programą ruošiame kartu bendradarbiaudami su dalyviais, vadovais, personalo skyriumi.

Sutariame su dalyviais, kad jie po mokymų 90proc. investuos į namų darbus ir išmoktų dalykų taikymą praktikoje.

Po mokymų kiekvienas dalyvis drąsiai rašys klausimus dėl kilusių sunkumų taikant išmoktus dalykus praktikoje.

Kiekvienas dalyvis ir vadovai vieni kitus kontroliuos ir skatins ugdyti įgūdžius.

Seminaro kaina derinama derybų keliu 

El.paštas: mokymai@derybos.lt