Sėkmingas viešas kalbėjimas. Praktinė užduotis indivualiai kiekvienam dalyviui. Asmeninė baimė, balsas ir intonacijos. Įvaizdžio formavimo technikos. Pirmojo įspūdžio galia ir sėkmės faktoriai. Praktinė treniruotė.

Detalus pasirengimas kalbai. Klausytojų ir kalbėtojų tikslai bei jų suderinamumas. Kalbos sudedamosios dalys. Neverbalinė kalba ir jos įtaka kalbos kokybei. Kaip eliminuoti nepageidaujamus gestus ar mimikas. Pozityvaus mąstymo galia viešąjai klabai. Pratimai.

Dalykinis bendravimas. Kaip teisingai formuluoti mintis ir teiginius. Tikslinių argumentų naudojimas.Kaip pateikti argumentus, kad juos suprastų pašnekovas. Kaip suteikti kitą prasmę negatyviai informacijai. Kaip pakeisti neiginius į teiginius. Kalbėjimas apie save, o ne apie juos.  Grupinės užduotys.

Klausimai ir atsakymai. Kaip neprarasti iniciatyvos. Nepatogūs klausimai ir klausimai į kuriuos neturime atsakymų, kaip į juos atsakyti. Kokius klausimus galime numatyti prieš kalbėdami. Kaip valdyti auditoriją. „Aikido“ metodas prieš priekabius klausytojus, kaip jį panaudoti praktikoje. Praktinė užduotis. Diskusijos. Užduotys Namų darbams.